Motoja e këtij viti do të jetë domosdoshmërisht “shkoni me pushime në Itali”! Qeveria italiane po përpiqet që të mbështesë sektorin e turizmit, i cili gjeneron në vetvete më shumë se 13 % të PBB-së italiane. A do të jenë të mjaftueshme rreth katër miliardë euro të alokuara nga dekreti i ri për të shpëtuar sektorët e lidhur me turizmin dhe kulturën?

Kush mund ta marrë “bonusin e pushimeve”
Pas shumë bisedave, nxitja për familjet në formën e “shpërblimeve për pushime” në të vërtetë gjeti hapësirë ​​në dekretin e Relaunch, duke marrë nga qeveria një buxhet, siç shpjegohet nga Ministri Franceschini (Pd), prej rreth 2.4 miliardë eurosh. Kjo është një kredi tatimore që do të shpenzohet në objektet e akomodimit italiane (hotele, shtëpi në fermë, kampe) deri në vitin 2020. Kjo do të thotë, një kredi tatimore për familjet me të ardhura të ulëta mesatare (më pak se 40 mijë euro) dhe mund të përdoret vetëm nga një anëtar i familjes. Bonusi mund të jetë një maksimum prej 500 eurosh (të cilat zbresin në 300 për familje të përbërë vetëm nga dy persona dhe 150 euro për ata të përbërë vetëm nga një person).

Si dhe kur mund të përdorni “bonusin e pushimeve”
Bonusi mund të përdoret nga 1 korriku deri më 31 dhjetor 2020: 80% e tij do të jetë në formën e një zbritje të vlerës për shkak të strukturës, ndërsa 20% e mbetur do të shkojë si zbritje nga tatimi mbi të ardhurat. Objektet e akomodimit mund t’u japin kredi furnitorëve të tyre privatë, institucioneve të kreditit ose ndërmjetësve financiarë.