Bizneset që shkelin rregullin e moslëshimit  të kuponit tatimor për herë të dytë, nuk do t’u mbyllet aktiviteti për 30 ditë nëse ata paguajnë brenda këtij afati gjobën e vendosur, ku përfshihet edhe tatimi me kamatvonesën.

Këshilli i Ministrave ka depozituar në Kuvend një projektligj, i cili sjell një masë lehtësuese për shkak të situatës së krijuar nga pandemia e  COVID-19, si dhe problematikave të shkaktuara si ekonomike ashtu edhe sociale.

Periudha e karantinimit gjatë pandemisë për shkak të përhapjes së COVID-19 ka shkaktuar dëme ekonomike në biznese. Për moslëshim të kuponit për herë të dytë, ligji parashikonte të mbyllej për 30 ditë aktiviteti dhe t’i vihej gjobë në shumën 50 mijë lekë biznesit.

Njëkohësisht nga janari i vitit të ardhshëm për bizneset me xhiro deri në 14 milionë lekë zerohet tatimi mbi fitimin dhe ata me xhiro 10 milion lekë në vit nuk do të kenë përgjegjësi tatimore me TVSH.

Sistemet e tanishme fiskale  do të vazhdojnë të funksionojnë në të njëjtën mënyrë deri në fillimin e efekteve ligjore të ligjit të fiskalizimit, i cili është planifikuar të nisë në janar të vitit 2021.