Pagat në sektorin shtetëror pësuan rënie të lehtë në 6- mujorin e parë të vitit 2020, ndërsa në sektorin pësuan rritje në lehtë. Për rrjedhojë hendeku i pagave ndërmjet punonjësve në publik dhe privat u ngushtua lehtë në gjysmën e parë të vitit.

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT paga mesatare mujore bruto në sektorin shtetëror ishte 63,389 lekë duke shënuar rënie me 437 lekë ose 1 përqind ne raport me fundin e 2019. Ndërsa pagat ne sektorin privat erdhën me rritje, pasi niveli mesatar i rrogës mujore bruto ishte 513 lekë më i lartë në tremujorin e dytë 2020 në raport me fundin e vitit.

Gjithsesi hendeku i pagave ndërmjet sektorit publik dhe atij privat mbetet i lartë me rreth 28.6 për qind në fund të gjashtëmujorit të parë, në raport me 30.8 për qind që ishte në fund të vitit.

Por në realitet diferenca e pagave në sektorin privat është shumë herë më e ulët për shkak të informalitetit të lartë. Analiza e riskut në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ka vërtetuar se ka nëndeklarim të pagave në sektorin privat dhe kjo është më e dukshme tek profesionet e lira. Ky grup punëmarrësish (Avokatë, kontabilistë, dentistë, inxhinierë, konsulentëetj) kanë të ardhura nga paga në nivelet e larta, por në tatime për efekt të taksave deklarojnë pagë minimale.

Gjithsesi Shqipëria si në sektorin publik dhe atë privat ofron një nivel të ulët të pagave për shkak se po aplikon një model të zhvillimit ekonomik bazuar në krahun e lirë të punës dhe jo mbi produktivitetin.

Për këtë arsye Shqipëria vijon të ofrojë pagat më të ulta në Rajon dhe në Europë.

Paga mesatare në Shqipëri, në vitin 2019, ishte 420 euro, që është të paktën 30% më e ulët se gjithë vendet e tjera të rajonit. Pas Shqipërisë renditet Kosova (602 euro), Maqedonia (617 euro), Serbia dhe Bosnja e kanë pagën mesatare rreth 700 euro.

Ndërsa më shumë paguhen punonjësit në Mal të Zi, mesatarisht me 770 euro.

Ky nivel pagash është në linjë dhe me të dhënat e Eurostat për të ardhurat për frymë, ku Shqipëria i ka ndër më të ulëtat në Europë, me 31% të mesatares europiane.

Shqipëria ka të ardhurat më të ulëta në rajon ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto, së bashku me Kosovën (rreth 26-27% e PBB-së) dhe kjo ka kushtëzuar dhe nivelin e pagave në administratën publike, që në nivelin e 536 eurove janë më të ulëtat në rajon. /Monitor

ecu-768x411.jpg