Kanali kryesor që vadit mijëra hektarë tokë bujqësore në Elbasan dhe Cerrik është pastruar dhe tashmë është gati për t’u ardhur në ndihmë fermerëve. Taulant Balla dhe kryebashkiaku Llatja sigurojnë se mbështetja ndaj fermerëve do të vijojë .

Edhe pse kushtet atmosferike deri tani kanë qenë të përshtatshme, rritja e temperaturave në ditët në vijim kërkon marrjen e masave për të siguruar vaditjen e tokave bujqësore. Kanali kryesor që vadit mijëra hektarë tokë bujqësore në Elbasan dhe Cerrik është pastruar dhe tashmë është gati për t’u ardhur në ndihmë fermerëve.

Kryetari i Grupit Parlamentar Socialist Taulant Balla, Kryetari i Bashkisë Gledian Llatja dhe Andi Tërpo Përgjegjës i Sektorit të Ujitjes dhe Kullimit, inspektuan vijimin e punimeve tek diga e marrjes së ujit nga lumi Shkumbin dhe drejtimin e tij për në kanalin vaditës.

“Pas disa ditësh hyjmë në një sezon në bujqësi ku kanalet vaditëse janë jetike dhe të gjitha prodhimet bujqësore të Elbasanit dhe Cerrikut varen nga ky kanal vaditës.

Kanali Naum Panxhi është një kanal që furnizon me ujë vaditës mijëra hektarë tokë bujqësore. Edhe kanali tjetër, ai i Polis Tudan është po aq i rëndësishëm, pasi një pjesë e fermerëve vadisin prej atij kanali. Edhe mirëmbajtja e kanaleve dytësore është e domosdoshme ndaj dhe njësitë e mirëmbajtjes duhet të jenë në terren pasi situata post Covid shton domosdoshmërinë e rritjes së prodhimit bujqësor në vend. Po ashtu ne duhet të bëjmë çdo gjë për të mbështetur familjet që e kanë lidhur jetesën e tyre në fshat dhe me prodhimin bujqësor sepse gjithë ai defiçit që është krijuar për shkak të pandemisë mund të rekuperohet sado pak me një rritje të prodhimit bujqësor. Në këtë kontekst përsëris thirrjen time për konsum të prodhimeve shqiptare”

z.Tërpo informoi edhe për punimet në kanalin tjetër parësor, atë të Polis Tudan:

“Vepra e marrjes së Kanalit të Naum Panxhit u shërben dy bashkive Elbasan dhe Cerrikut. Nga sot është gati për të kryer funksionin e saj për të çuar ujin vaditës deri në pikën fundore në Cerrik. Edhe veprën tjetër Polis Tudan do ta kemi gati Brenda 3-4 ditësh pasi terreni i vështirë ka nxjerrë problematika gjatë punës.”

Kryetari i Bashkisë Z. Llatja shtoi se pjesa tjetër e rëndësishme e këtij procesi, kanalet dytësore, po ashtu janë pastruar në 98% të tyre. “Deri tani kemi pastruar 98% të kanaleve dytësore vaditëse në Bashkinë e Elbasanit. Sot po inspektojmë punimet në digën e kanalit të Naum Panxhit. Punimet janë kryer në kohë dhe vaditja do të bëhet pa problem në kohën e saj.  Në terren gjithashtu janë veterinerët dhe agronomët për t’u ardhur në ndihmë fermerëve.”,m

Duke theksuar edhe një herë rëndësinë e kësaj periudhe për të konsumuar sa më shumë produkte shqiptare, Balla tha se mbështetja në bujqësi do të jetë edhe më e madhe.