Shqipëria merr pjesë në “Studimin Klinik të Solidaritetit” së bashku me 100 vende të tjera të botës, në të cilat testohen medikamente të ndryshe për të gjetur mjekimet e efektshme në kohën më të shpejtë të mundshme ndaj koronavirusit. Pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë studim është vlerësuar nga OBSH.

Studimi përfshin pacientët në moshë të rritur me COVID-19, të hospitalizuar, të cilët përveç trajtimit spitalor standard, me pëlqimin e tyre marrin gjithashtu medikamente që po studiohen për veprimin e tyre ndaj koronavirusit. Në mjekim përfshihen medikamente si  chloroquine ose hydroxychloroquine, lopinavir dhe ritonavir,  lopinavir/ritonavir plus interferon beta dhe remdesivir.

Në të 100 vendet në botë, ku merr pjesë edhe Shqipëri, në pacientët që kanë rënë dakord zbatohet i njëjti protokoll standard dhe në bazë të mjekimeve dhe efekteve që japin, ekipi mjekësor vlerëson gjendjen dhe raporton për këtë në ‘Studimin klinik të Solidaritetit’ , i cili monitorohet nga Komiteti për të dhënat globale dhe monitorimin e sigurisë, i përbërë nga një grup ekspertësh të pavarur.

‘Studimi klinik i Solidaritetit’,  është një provë klinike ndërkombëtare për të ndihmuar në gjetjen e një trajtimi efektiv për COVID-19, i nisur nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe partnerët.

Gjykimi i Solidaritetit do të krahasojë katër mundësi trajtimi kundër standardit të kujdesit, për të vlerësuar efektivitetin e tyre relativ ndaj COVID-19. Duke regjistruar pacientë në vende të shumta, Gjykimi i Solidaritetit synon të zbulojë me shpejtësi nëse ndonjë prej ilaçeve ngadalëson përparimin e sëmundjes ose përmirëson mbijetesën.