ATSH/ BE vazhdon të qëndrojë pranë Shqipërisë.

Delegacioni i BE ka bërë të ditur sot se, Komisioni Europian ka propozuar të përjashtojë Ballkanin Perëndimor nga kërkesa për autorizim eksporti për pajisje personale mbrojtëse gjatë pandemisë Coronavirus.

Sot Komisioni Europian filloi konsultimet me shtetet anëtare të BE-së për një rregullore për të rregulluar skemën e autorizimit të eksportit të vendosur më 15 mars, si një masë emergjente që përfundon më 25 prill 2020.

Në përputhje me angazhimet globale të BE-së për trajtimin e pandemisë së koronavirusit, skema në projekt rregullore është e përkohshme, e synuar, proporcionale dhe transparente.

Rregullorja e re është caktuar të aplikohet për një periudhë të kufizuar prej 30 ditësh (nga 26 prilli 2020), dhe përfshin një kategori të vetme produkti, maska ​​mbrojtëse. Shërbimet e Komisionit zbulojnë se kjo është e vetmja kategori e mbetur, ku një autorizim eksporti është i nevojshëm për të siguruar një furnizim adekuat për të mbrojtur shëndetin e evropianëve.

Skema e re propozon disa ndryshime në lidhje me shtrirjen e saj gjeografike. Përveç përjashtimeve ekzistuese të mëparshme, ai përjashton nga kërkesa për autorizim eksportet në vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilët janë angazhuar në një proces të integrimit me Bashkimin Europian, si dhe Gjibraltarin dhe territoret e shteteve anëtare të përjashtuara nga bashkimi doganor i BE-së.

Në frymën e solidaritetit ndërkombëtar, skema e re tani kërkon që Shtetet Anëtare të autorizojnë eksportet e furnizimeve emergjente në kontekstin e ndihmës humanitare dhe të përpunojnë aplikimet përkatëse në një mënyrë të shpejtë.

Skema e re gjithashtu u kërkon shteteve anëtare të vlerësojnë pozitivisht eksportet në agjencitë shtetërore përgjegjës për shpërndarjen e pajisjeve mbrojtëse personale ose të përfshirë në luftimin e shpërthimit të koronavirusit, duke iu nënshtruar një kontrolli mbi disponueshmërinë me Komisionin.

Në përputhje me përpjekjet e Komisionit për të përputhur furnizimin dhe kërkesën në BE, rregullorja detyron Shtetet Anëtare të konsultohen me Komisionin Evropian kur vlerësojnë nëse do të lëshojnë një autorizim eksporti. Komisioni lëshon një mendim brenda 48 orëve nga marrja e kërkesës. Në këtë kontekst, qëllimi i Shtëpisë së Krijuar të sapokrijuar është të koordinojë përpjekjet për të përputhur furnizimin dhe kërkesën në BE dhe të sigurojë që furnizimet e disponueshme të materialeve të shkojnë atje ku ato janë më të nevojshme.

Draft rregullorja gjithashtu përfshin një klauzolë rishikimi që do t’i lejojë Komisionit të rregullojë fushën e produktit ose kohëzgjatjen e provizioneve në dritën e zhvillimeve të reja të mundshme.

Në frymën e transparencës, projekt rregullorja kërkon që Shtetet Anëtare të raportojnë para Komisionit për autorizimet e tyre të dhëna dhe të refuzuara dhe të angazhojë Komisionin të raportojë publikisht për këto zhvillime.

Komisioni do të miratojë këtë rregullore zbatuese sipas procedurës përkatëse të komitologjisë.

Skema e autorizimit të eksportit është pjesë e masave të marra nga BE për të adresuar krizën epidemiologjike të shkaktuar nga sëmundja e koronavirusit.

/gj.mima/j.p/r.e/