ATSH-ANSA/ – Diabeti është një faktor rreziku dhe rëndues në prognozën COVID-19, sipas një studimi kinez të realizuar nga ”Tongji Medical College” dhe Universiteti Huazhong i Shkencës dhe Teknologjisë në Wuhan që është botuar në revistën shkencore ”Diabeti dhe Shqyrtimet e Metabolizmit”.

Në fakt, pacientët me COVID-19 dhe diabeti kishin vlera më të larta se disa indekse të koagulimit duke përfshirë interleukin-6 dhe proteinën reaktive C në krahasim me pacientët e tjerë, pozitive si ato në COVID-19 pa diabet.

Studiuesit kinezë vunë në dukje se pacientët me diabet ishin të ekspozuar ndaj një rreziku më të lartë të pneumonisë së rëndë, reagimeve të tepërta inflamatore dhe një gjendjeje hiperkoagulueshmërie (pra, një gjendje që çon në mpiksje të tepërt të gjakut) e cila mund të jetë në lidhje me rregullimin e dobët të metabolizmit të glukozës.

”Pacientët me diabet kanë inflamacion më të theksuar se të tjerët dhe, për rrjedhojë, mund të jenë subjekt i terapive më të shënjestruara që synojnë përmbajtjen e gjendjes inflamatore sistemike”, theksuan studiuesit.