TIRANË, 22 qershor /ATSH/ – Në cilësinë e Kryetares së OSBE-së për vitin 2020, Shqipëria synon të promovojë rolin e grave në proceset e paqes, parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre, një angazhim për të cilin kryetarja e ardhshme e OSBE-së, Suedia, do të kujdeset vitin e ardhshëm, shkruan thuhet në një editorial të diplomatmagazine.eu.

Kryesimi i OSBE-së nga ana e Shqipërisë në vitin 2020 duhej të zhvillonte një konferencë të madhe ndërkombëtare në Tiranë për rolin e grave në çështjet e paqes dhe sigurisë.

Ndërsa pandemia e detyroi qeverinë shqiptare të anulonte konferencën, ajo nuk e zvogëloi angazhimin e Tiranës për këtë temë të rëndësishme.

Prandaj, u mor vendimi për të organizuar një webinar – në bashkëpunim me Komisionerin e Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare dhe kryetaren e ardhshme të Organizatës, Suedinë – për rolin e grave në parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve.

Ambasada shqiptare në Hagë, e drejtuar ambasadorja Adia Sakiqi, luajti një rol të rëndësishëm në organizimin e aktivitetit. Pasi përshëndeti pjesëmarrësit, ambasadorja përshkroi përparimin e bërë nga vendi i saj, veçanërisht nga perspektiva legjislative, në nxitjen e barazisë gjinore.

Në frontin e brendshëm, ajo përmendi për shembull Strategjinë e Tretë të Qeverisë për Barazinë Gjinore, Planin Kombëtar të Veprimit 2018 për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, si dhe ligjin “Për Barazinë Gjinore në Shoqëri”, i cili mbështet barazinë gjinore në të gjitha institucionet publike.

Në të njëjtën kohë, Sukiqi theksoi gjithashtu se angazhimi i Shqipërisë ndaj instrumenteve ligjore përkatëse ndërkombëtare, të tilla si Rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të OKB, Konventa CEDAW e 1993 dhe Konventa e Stambollit e 2014.

“Si gjithmonë, zbatimi ka sfidat e tij”, pranoi Sakiqi.

Në të njëjtën kohë, megjithatë, ajo shprehu optimizmin e saj në lidhje me përparimin e Shqipërisë.

“Numrat tanë janë modestë, por tendenca është të shkojmë lart”, theksoi ajo, duke shtuar se gratë përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të klasës politike të vendit (gjysma e kabinetit aktual dhe një e treta e Parlamentit shqiptar), si dhe të sektorit publik të Shqipërisë (43% e forcës së punës publike, dhe 35% e oficerëve të rinj që iu bashkuan ushtrisë së vendit në vitin 2019).

Ky përparim është njohur nga renditja ndërkombëtare, me Global Gap Gender 2018 të Forumit Ekonomik Botëror duke e vendosur Shqipërinë e 34-të nga 149 vendet për numrin e grave të përfshira në punët publike dhe fuqizimin politik të grave, dhe në vendin e pestë në botë për barazinë e pagave për punë të ngjashme.

“Sidoqoftë ne nuk duhet të jemi të kënaqur”, theksoi ajo.

Në këtë webinar foli edhe Indi Milo, një diplomate shqiptare e karrierës, me përvojë të gjerë për të drejtat e njeriut dhe çështjet e sigurisë, aktualisht shefe e Task Force e Kryesisë shqiptare.

Milo foli për mënyrat se si mund të nxitet një pjesëmarrje më e gjerë e grave në të gjithë zonën e OSBE-së.

“Kryesia e OSBE-së është shumë e rëndësishme për ne; ne duam të përqendrohemi në angazhimet ekzistuese dhe të dyfishojmë përpjekjet tona dhe zbatimin e tre përparësive. E para është përparësia ushtarako-politike; ne mund të arrijmë gjithëpërfshirjen e grave si ndërmjetëse, lehtësuese ose moderatore, në procese zyrtare në OSBE. Përparësia e dytë është mjedisi dhe ne mund të përpiqemi për pjesëmarrjen e plotë të grave në aktivitetet e sigurisë klimatike. Përparësia e tretë është se gratë janë nën përfaqësimin në proceset demokratike, si vendimmarrëse dhe në hartimin e politikave demokratike dhe OSBE ka një ekspertizë të jashtëzakonshme në këto tema. Konkretisht në zgjedhje dhe në pjesëmarrjen e grave në partitë politike”, shpjegoi ajo.

“Gjatë pandemisë së COVID -19 ne inkurajuam posaçërisht punën për ndarjen dhe përgjegjësitë prindërore midis grave dhe burrave dhe hulumtimet treguan se kjo pandemi është më e gjerë se hendeku gjinor”, theksoi Milo.

“Gratë kanë nevojë për pjesëmarrje të plotë në proceset e paqes dhe sigurisë si edhe në vendimmarrje” përfundoi ajo.

ATSH