Komisioni shqiptar për marrjen në dorëzim të Vlorës, 1920
#ArkiviDigjitalElbasan #Elbasan

Në vendin e fundit në makinë , kryetari i atëhershëm i Bashkisë së Elbasanit, Kasem Sejdini i caktuar nga qeveria e Sulejman Delvinës si Kryetar i Komisionit për marrjen në dorëzim të Vlorës nga Italianët pas kapitullimit të këtyre të fundit. Caktohet prefekti i parë i qytetit të cliruar të Vlorës. Më pas kthehet në Elbasan në detyrën e mëparshme.*

* Elbasani Enciklopedi, fq 501.

(Dhene nga Zj. Marjana Danksi)

burimi (arkivi digjital elbasan)