Pervjetor i shpalljes së Mbreterisë Shqiptare ne Bashkine e Elbasanit. 1 Shtator 1937
#ArkiviDigjitalElbasan #Elbasani

(Dhene per ADE nga Z. Skender Qorri)