Përmes fotografive që vijnë në Arkivin Digjital Elbasan (ADE), janë të fiksuar qytetarë të ndryshëm në pasionin e tyre për gjuetinë.
Sif Dodbiba dhe djali i tij Frederiku e kanë patur si pasion të hershëm gjuetinë. Bile edhe rrobat e gjuetisë dhe paisjet për këtë sport i mernin nga Italia, fotografitë e tyre datojnë në vitin 1939 në pyjet përreth Elbasanit.

(Dhene per ADE nga Z. Anastas Dodbiba)

burimi (arkivi digjital elbasan)