Sofokli Paparisto, violinist dhe profesor muzike

Sofokli Jorgji Paparisto lindi në lagjen Kala të qytetit të Elbasanit, më 29 janar 1912, në një familje me tradita kulturore e patriotike. Ai rridhte nga familja e Paparistove nga i ati dhe familja e Nosëve nga e ëma.Shkollimin në fëmijëri dhe në rini e kreu në Elbasan në shkollën Normale dhe më pas ai punoi po në këtë shkollë si mësues i muzikës…https://elbasaniad.org/sofokli-paparisto-violinist-dhe-pr…/…

burimi (arkivi digjital elbasan)