Flokët, bukuria e çdo njeriu, kanë nevojë për kujdesin e duhur në mënyrë që të jenë gjithmonë të fortë, me shkëlqim dhe të këndshëm për syrin.

Shqetësimet lindin veçanërisht kur rënia e tyre është më e madhe se zakonisht.