Rruga “Rinia” në Elbasan. Shihni hotel turizmin e vjetër, ose “Adriatik” dhe Teatrin “Skampa”.