407 pacientë me SARS-CoV-2  dhe nën moshën 50 vjec kanë gjetur vdekjen në Itali nga fillimi i pandemisë e deri tani.

Nëse llogarisim që në total janë 36 mijë viktima në vendin fqinjë, atëherë personat pozitive nën 50 vjec që kanë vdekur nga Covid-19 perbëjnë 1% të shifrës totale.

Instituti italian i shëndetesisë bën të ditur se 89 viktima janë  nën moshën 40 vjeç dhe, nga këta, 14 nuk ishin diagnostikuar me patologji të rëndësishme.

Kjo është ajo që del nga Raporti mbi karakteristikat e viktimave të Covid-19 të Covid 19, rifreskuar më 4 tetor dhe që tregon se gjatë verës mosha mesatare e vdekjeve është rritur gjithashtu.

Mosha mesatare e pacientëve të vdekur dhe Sars-Cov-2 pozitivë është

80 vjeç dhe është mbi 25 vjet më e lartë se personave që morën infeksionin.

Duke krahasuar karakteristikat e vdekjeve në dy tremujorët mars-maj dhe qershor-gusht 2020, që del nga Raporti ISS, vërehet se në tremujorin e dytë mosha mesatare e vdekjeve rritet pak (nga 77.8 në 81.7 vjet) dhe vdekjet e njerëzve me 3 ose më shumë sëmundje para-ekzistuese, janë dyfishuar.

Problemet në mushkëri ishin ndërlikimi më i zakonshëm tek pacientët e vdekur (94.7% të rasteve), pasuar nga problemet në veshka (23.2%), superinfektimi (18.2%) dhe problemet në zemër (10.9%) ) Terapia me antibiotikë është përdorur zakonisht gjatë shtrimit në spital (86.6% të rasteve), terapi antivirale më pak e përdorur (57.9%) dhe terapi kortikosteroide më rrallë (43.5%). Në 1138 raste (26.3%) janë përdorur të tre terapitë.