Shkëmbimet tregtare me vendet e BE zënë 60.2 % të gjithë volumit tregtar, ndërsa partner kryesor tregtar vijon të jetë Italia me 29.6%.

 

Sipas raportit të publikuar sot nga INSTAT, mbi tregtinë e mallrave, në tetor 2022, eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 76,9 % të totalit të eksporteve dhe importet nga vendet e BE-së zënë 52,6 % të importeve.

 

Partnerët tanë kryesor tregtar janë: Italia 29.6 %, Turqia 8.2 %, Greqia 6.7 % dhe

Kina 6.3 %.atsh