1962, Vlorë. Banda Afërdita në takimin kombëtar te orkestrave frymore të bandave muzikore të qyteteve.
Për më shumë të dhëna klikoni mbi link…https://elbasaniad.org/11174-2/?highlight=banda%20aferdita

 

burimi (arkivi digjital elbasan)