Foto 2 : Autoritetet vendore
Ulur – (nga e majta në të djathtë) : 1-Ibrahim Hastopalli, 2-Kryetari Bashkisë Ahmet Dakli, 3-Prefekti Sadik Metra, 4-Qarkomandanti Gjush Deda. 5-Rrapush Demeti, 6-Hysen Dakli, 7- Shefqet Baholli.
Në kambë – Xhavit bej Bicaku, Inxhiner Fico, Sami Koka, Shefqet Stringa, Beqir Rusi, Pjeter Ndria, Petrit Dakli.
#ArkiviDigjitalElbasan #Elbasani

(Nga Dr. Shefqet Deliallisi)

burimi (arkivi digjital elbasan)