Prishja e dyqaneve te Pazarit të Vjetër perballe Sahatit. Elbasan 1977
#ArkiviDigjitalElbasan #Elbasani

–>> https://elbasaniad.org/foto-nga-prishja-e-pjeses-se-fundi…/…

burimi (arkivi digjital elbasan)