Gjatë ndërtimit të dekovilit në Luginën e Shkumbinit, viti 1916

https://elbasaniad.org/gjate-ndertimit-te-dekovilit-ne-lug…/

burimi(arkivi digjital elbasan)