Godina e Shkollës së gocave, Elbasan 1942

Kjo është një foto e fasadës së godinës së Shkollës së gocave, e cila ndodhej përbri shtepisë së Aqif Pashë Elbasanit…https://elbasaniad.org/godina-e-shkolles-se-gocave-elbasan…/ burimi (arkivi digjital elbasan)