Ripostim: Propaganda e festimeve të 1 Majit, Elbasan 1980

https://elbasaniad.org/propaganda-e-festimeve-te-1-majit-…/…