Nga fondi i plotë i rrethinave të Elbasanit, foto e marrë nga Arkivit i Vienë me shënimin: Lugina e Rrajcës, Prrenjas 1916…https://elbasaniad.org/lugina-e-rrajces-prrenjas-1916/

burimi (arkivi digjital elbasan)