Mbishkrim i vitit 1938 mbi derën e Xhamisë së Agait në Elbasan.
Në mbishkrim për aq sa mund të dallohet shkruhet se : Xhamia e Mehmed Agait është riparuar nga myteselimi i Elbasanit, Mehmed Dervishi me datë ___ qershor 1838.
Bëhet fjalë për Mehmed Aga Biçakçiu.

(Përkthyer për ADE nga Osmanologu Ermal Xhemal Nurja)

burimi (arkivi digjital elbasan)