Pamje e Luginës së Lumit Shkumbin, Elbasan 1916

https://elbasaniad.org/pamje-e-lugines-se-lumit-shkumbin-e…/

burimi (arkivi digjital elbasan)