Reportazh në shtypin e kohës (revista Minerva) për inaugurimin e rrugës Tiranë-Elbasan. 1933 – ripostim –

(Përgatiti Z. Thoma Qendro)

—>> Lexoni https://elbasaniad.org/p%d1%91rurohet-rruga-tiran%d1%91-q…/…