Festime me rastin e 1 Majit në Elbasan (rreth viteve ’80)

https://elbasaniad.org/festime-me-rastin-e-1-majit-ne-elb…/…