Vazhdojmë me foto nga rrethinat, të marra nga Arkivi Digjital në Arkivin e Vienës

Griqan, viti 1916….https://elbasaniad.org/griqan-viti-1916/

 

burimi (arkivi digjital elbasan)