Abetare Shqipe për Djelmoshët Gegë, Shtyp e Parë, 1912.
Redaktuar prej Lef Nosit.

Mund ta shfletoni online. https://elbasaniad.org/abetare-shqip-per-djelmoshet-gege-2/

(Dhene per ADE nga Zj. Migena Kapllani)

burimi (arkivi digjital elbasan)