Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, iu drejtohet të gjithë qytetarëve me një mesazh të rëndësishëm, lidhur me medikamentet që përdorin në luftën kundër koronavirusit. Në një mesazh në ‘Facebook’, Brataj iu kërkon qytetarëve të bëjnë kujdes në përdorimin e medikamente të paautorizuara, mes të cilëve është edhe ilaçi favipiravir.

Mesazhi i Bratajt: Favipiravir(Avigan), është i dobishëm? Duke parë se kohët e fundit është bërë e modës përdorimi i disa antiviralëve, medikamente të pa autorizuara doja të sillja në vëmendjen e qytetarëve të bëjnë kujdes mbi përdorimin e tyre!! Aifa(Agjensia Italiane e Barnave): “Përdorimi i Favipiravir për Covid-19 është i pa autorizuar në Evropë dhe SH.B.A., ka pak prova shkencore mbi efektivitetin e tij”. Në lidhje me informacionin e fundit të qarkulluar në internet dhe në shtyp në lidhje me përdorimin e produktit medicinal me bazë favorizimin në trajtimin e COVID-19, Agjencia Italiane e Barnave specifikon sa vijon.

Favipiravir (emri tregtar Avigan) është një antiviral i autorizuar në Japoni që nga Marsi 2014 për trajtimin e formave të gripit të shkaktuara nga viruse të reja ose të rishfaqura të gripit dhe përdorimi i tij është i kufizuar në rastet kur antiviralët e tjerë janë jo efekas. Ilaçi nuk është i autorizuar në Evropë dhe as në SHBA. Deri më tani, nuk ka studime klinike në lidhje me efikasitetin dhe sigurinë e ilaçit në trajtimin e sëmundjes COVID-19. Të dhënat e deritanishme nuk janë vlerqësuar nga ekspertët.

Megjithëse të dhënat e disponueshme duket se sugjerojnë një aktivitet të mundshëm të favoripiravirit, veçanërisht në lidhje me shpejtësinë e zhdukjes së virusit nga gjaku dhe në disa aspekte radiologjike, ekziston një mungesë e të dhënave mbi efikasitetin aktual në përdorimin klinik dhe mbi evolucionin e sëmundjes. Të njëjtët autorë raportojnë si kufizime të studimit që marrëdhënia midis titullit viral dhe prognozës klinike nuk është kuptuar mirë dhe, meqenëse ky nuk është një studim klinik i kontrolluar, mund të ketë shtrembërime të pashmangshme të përzgjedhjes në rekrutimin e pacientit. Komisioni Tekniko-Shkencor i AIFA, duke u takuar në një seancë të përhershme, rivlerëson çdo ditë të gjitha provat që bëhen të disponueshme për të qenë në gjendje të ndërmarrë ndonjë veprim (përfshirë autorizimin e shpejtë për të kryer prova klinike) në mënyrë që të sigurojë menjëherë mundësitë më të mira terapeutike për COVID-19 bazuar në të dhëna të forta shkencore. Dozat e përdoruara me 8 apo 16 tableta njëherësh, pra në një soministrim, është për tu vlerësuar me kujdes mbi efektet toksike hepatike(mëlçisë)!