Kripa ka vetinë të ulë pikën e ngrirjes së ujit. Me kontaktin me ujin, molekulat e kripës ndahen në jone, të cilat lidhen në mënyrë elektrostatike me molekulat e ujit, shkruan focus.it.

Nëse temperatura bie nën zero, uji fillon të formojë kristalet e para të akullit, por prania e joneve ndërhyn në rritjen e kristaleve të vetme: do me thënë se pika e ngrirjes së lëngut ulet.

Duke rritur sasinë e kripës, pika e ngrirjes vazhdon të bjerë derisa tretësira të jetë e ngopur: më shumë kripë nuk do të jetë në gjendje të shpërndahet.

Kur shpërndahet kripë në rrugë, procesi është si më poshtë. Në sipërfaqen e akullit ka gjithmonë një shtresë shumë të hollë lëngu të formuar nga molekulat e ujit të cilat ikin nga kristalet e akullit.

Në kushte normale, aq molekula shpëtojnë sa lidhen përsëri në kristale. Duke shtuar kripë, ky ekuilibër është i çekuilibruar dhe është më shumë akulli që shkrihet sesa formohet.

Klorur natriumi (kripa e zakonshme e tryezës) dhe klorur kalciumi përdoren në rrugë. E para është përhapur në rrugët ende të pastruara për qëllime parandaluese. E dyta, më efektive, shpërndahet në një zgjidhje dhe derdhet mbi borën ose akullin tashmë ekzistues.

Nuk përdoret kurrë për qëllime parandaluese, sepse do të formonte një terren të rrëshqitshëm kur të thahet.