Nga Rubrika “Portrete” përkujtojmë me rastin e lindjes: Qamil Guranjaku (1914 – 1949) – “Mësues i popullit”
https://elbasaniad.org/qamil-guranjaku-1914-1949-mesues-i…/…

burimi (arkivi digjital elbasan)