#TiNukDoTëJeshKurrëVetëm
Stafi i DRSHTRR Elbasan u solidarizua për të ndihmuar familjet në nevojë me 50 paketa ushqimore !
Falenderim e Mirënjohje për të gjithë që ndihmojnë e shërbejnë, në ndihmë të familjeve në nevojë! ??? ?
Dashuri dhe Solidaritet?? në kohë emergjencash !
#DPSHTRR
#DRSHTRRElbasan
#MIE
#DhuroDashuri