Pamje e qytetit të Peqinit

https://elbasaniad.org/pamje-e-qytetit-te-peqinit-fotograf…/ burimi (arkivi digjital elbasan)