Nga monitorimi në terren ditën e sotme datë 24.11.2022,ora 08.00, situata e përmbytjeve në terren vazhdon të jetë si më poshtë:

 

Hidrometri i Liqenit të Shkodrës në orën 08.00,shënon kuotën 8.09 m, (nga 8.0 m qe ishte me date 23.11.2022 ne oren 16.00) (Kuota max 8.70 m).

 

 

Hidrometri i lumit Drin në orën 08.00,shënon kuotën 6.05 m, (nga 5.70 m qe ishte me date 23.11.2022 ne oren 16.00) (Kuota max 7.50 m).

 

Bashkia Shkodër

 

Siperfaqe totale e përmbytur 1130 Ha (nga 1365 Ha qe ishte me date 23.11.2022 ora 16.00)

 

Nj.A. Ana e Malit

 

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 700 Ha (nga 850 Ha qe ishte me date 23.11.2022 ora 16.00), kryesisht në fshatrat Obot, Muriqan,Oblikë

 

Rruga e Obotit ka prezence uji 25 cm, është e kalueshme vetëm me mjetet e ushtrisë.

 

Ujësjellësi Oblika 1 dhe 2,si pasojë e përmbytjeve është jashtë funksionit

 

Nj.A Dajç

1.Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 100 Ha (nga 110 Ha qe ishte me date 23.11.2022 ora 16.00), kryesisht në fshatrat Mushan, Shirq, Pentar.

 

Tendence e nivelit te ujit eshte ne ulje.

 

Nj.A.Velipojë

 

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 100 Ha (nga 125 Ha qe ishte me date 23.11.2022 ora 16.00), kryesisht fshatrat Baks, Luarz. Ças.

 

Nj. A. Guri i Zi

 

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 30 Ha (nga 80 Ha qe ishte me date 23.11.2022 ora 16.00) , kryesisht në fshatrat Kuç dhe Rrenc.

 

Verehet nje gerreyrje e tokave bujqësore ne bregun e lumit Drin ne vendin e quajtur Mali i Vukatanit, ne një gjatësi prej 800 ml.

 

Nj.A.Bërdicë

 

Sipërfaqja e tokës bujqësore e përmbytur vlerësohet në 200 Ha, konkretisht në fshatrat Trush.

 

Familje të evakuara aktualisht dhe marrin shërbim ne konvikte:

 

Janë 7 familje, gjithsej 24 persona, si me poshtë:

 

Lagj Nr 1 – 1 familje me 4 persona

 

Lagj Nr 4 – 1 familje me 3 persona

 

Nj.A Berdice – 2 familje me 5 persona

 

Nj.A. Guri zi -5 familje me 6 persona

 

Kane marre trajtim gjithsej ne konvikte :

 

14 familje me 43 persona

Nj.A Berdice – 2 familje me 5 persona

 

Nj.A. Guri zi -5 familje me 6 persona

 

Kane marre trajtim gjithsej ne konvikte :

 

14 familje me 43 persona

 

Kane kërkuar shërbim dhe ju është përgatitur akomodimi ( por nuk jane paraqitur):

 

10 familje me 30 persona

 

Nj. Administrative Bërdicë, 2 familje (8 persona) te akomoduar tek te afermit.

 

Bashkia Shkodër është në gatishmëri me të gjithe kapacitetet e veta njerëzore, logjistike dhe akomoduese për ti ardhur në ndihmë popullates të rrezikuar nga pëmbytjet e shkaktuara nga reshjet e shiut dhe shkarkimet e hidrocentraleve.

 

Top Channel