TIRANË, 11 qershor/ATSH / Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve publikoi sot listën e përfituesve të ndihmës financiare prej 40 mijë lekësh, ndërsa u bëri thirrje të gjithë punonjësve për të cilët punëdhënësi nuk ka aplikuar të plotësojnë formularin e të dhënave bankare për të mundësuar sa më shpejt kalimin e ndihmës financiare në llogarinë e tyre.

Afati i aplikimit nga tatimpaguesit për përfitim të ndihmës financiare, për punonjësit përfitues, sipas kritereve të VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar, ishte data 5 qershor 2020.

Në përfundim të këtij afati, Administrata Tatimore informon të gjithë individët të cilët janë përfitues sipas VKM të sipërpërmendur, por që nuk e kanë marrë masën e përfitimit prej 40 mijë lekësh, pasi punëdhëni i tyre nuk e ka plotësuar kërkesën për përfitim të ndihmës financiare, se mund të verifikojnë të dhënat e tyre në listën bashkëngjitur këtij njoftimi.

Çdo individ përfitues ka mundësi të plotësojë të dhënat e llogarisë bankare në linkun:

file:///C:/Users/user/Downloads/Lista%20e%20Individeve%20Perfitues%20Pa%20IBAN%20(1).pdf

Plotësimi i formularit të të dhënave bankare është i thjeshtë dhe pas dorëzimit të tij do të vijohet menjëherë me kalimin në mënyrë automatike të masës së përfitimit.

Administrata Tatimore fton të gjithë individët e interesuar të verifikojnë të dhënat e tyre në listën bashkëngjitur dhe të plotësojnë menjëherë formularin e të dhënave bankare për të mundësuar sa më shpejt kalimin e ndihmës financiare në llogarinë e tyre.

ATSH