ATSH/Kopshtet dhe çerdhet do të hapen duke nisur nga 1 qershori dhe pas më shumë se dy muajsh, fëmijët do t’i kthehen aktiviteteve të tyre ditore, ndërkohë që institucionet do të zbatojnë masat e reja të nevojshme, të vendosura për parandalimin e COVID-19.

Protokolli i specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, ka përcaktuar rregullat që duhet të ndiqen nga të gjitha palët, si nga ana e personelit ashtu edhe nga fëmijët dhe prindërit.

Në hyrje e në dalje të institucionit do të vendoset higjienizues për duart në trajtë solucioni me përmbajtje aktive të alkoolit  60%. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës i pranishëm në mënyrë që fëmijët të pastrojnë duart kur të vijnë dhe kur të ikin.

Ndërkaq, fëmija do të shoqërohet nga një prind i cili do të qëndrojë jashtë ambienteve të institucionit dhe pret në distancë 1/5 metra nga prindërit e tjerë për ta dorëzuar fëmijën  tek personeli i çerdhes.

Disa prej masave të marra janë:

-Kopshtet dhe çerdhet do të hartojnë një grafik për sjelljen e marrjen e fëmijëve në këto institucione. Prindërit duhet ta respektojnë me përpikmëri.

-Në hyrje e në dalje të institucionit do të vendoset një higjienizues për duart në trajtë solucioni me përmbajtje aktive të alkoolit  60%. Ai duhet të jetë gjatë gjithë kohës i pranishëm në mënyrë që fëmijët të pastrojnë duart kur të vijnë dhe kur të ikin.

-Fëmija do të shoqërohet nga një prind i cili do të qëndrojë jashtë ambienteve të institucionit dhe pret në distancë 1/5 metra nga prindërit e tjerë për ta dorëzuar fëmijën  tek personeli i çerdhes.

-Rekomandohet që fëmija të shoqërohet nga prindi jo gjyshërit.

-Fëmija do të pritet dhe shoqërohet nga një edukatore e cila e merr fëmijën në hyrje të kopshtit.

– Çdo ditë fëmijës do i matet temperature me termometër digjital

-Dera e institucionit qëndron e mbyllur kur fëmijët janë brenda ndersa dritaret hapur për ajrosje.

-Nëse fëmija shfaq temperaturë njoftohet prindi për ta marrë menjëherë.

-Fëmijët e një grupi do të qëndrojnë në të njëjtën sallë ëdo ditë dhe me të njëjtën edukatore.

-Rekomandohet të mos kryhet asnjë aktivitet jashtë ambienteve të kopshtit.

– Fëmijët do të qëndrojnë në distancë nga njëri-tjetri (psh rreth një tavoline me 10 karrige të ulen 5 fëmijë)

-Të kryhet dezinfektimi i çdo dhome çdo ditë.

-Pas largimit të fëmijëve të kryhet pastrimi i sipërfaqeve dhe orendive me lëndë dezinfektuese

-Lodrat të cilat nuk mund të dezinfektohen nuk duhet të përdoren.

-Rekomandohet mos të organizohen festa ditëlindjesh

-Të vendosen postera informues.

-Te ketë uje të rrjedhshëm, sapun të lëngshëm, letra për fshirjen e duarve.

-Sanitaret të kenë gjithë kohës maska dhe doreza.

-Personeli që përgatit ushqimin duhet të mbajë gjithmonë maskë.

-Drejtuesi duhet të pajisë stafin me maska, doreza, solucione dezifektuese.

-Nëse stafi ka probleme shëndetësorë do njoftohet njësia vendore e kujdesit shëndetësor. z.tosku/j.p/