Nën drejtimin e zv.ministres së Turizmit dhe Mjedisit, Almira Zebi Xhembulla, u mblodh sot Taskforca me përfaqësues nga institucionet e linjës, që ka për detyrë monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të rregullave që përcakton ligji për ndalimin e përdorimit të qeseve plastike njëpërdorimëshe.

Xhembulla tha se, ndalimi i qeseve plastike njëpërdorimëshe është prioritet që po e ndjekim hap pas hapi, me të dhëna të përditësuara dhe në koordinim me të gjitha institucionet.

“Mblodhëm sot në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit Taskforcën për ndalimin e tregtimit, prodhimit, importit të qeseve plastike mbajtëse. Kjo Task Forcë ka si detyrë monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të rregullave që përcakton ligji për qeset plastike”, theksoi zv.ministrja.

Xhembulla tha se, “së bashku jemi në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse të mjedisit në çdo bashki dhe me policitë bashkiake për problematikat e konstatuara brenda territorit të tyre, por duhet thënë se reagimi i publikut ka qenë shumë i mirë jo vetëm në mbështetje të nismës, por edhe në reduktimin e përdorimit të qeseve duke iu drejtuar gjithmonë e më shumë çantave shumëpërdorimëshe si mënyra më efikase për mbrojtjen e mjedisit në përditshmëri”.

Taskforca përbëhet nga: drejtori i përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, drejtori i Ppërgjithshëm i Doganave, drejtori i Drejtorisë së Rendit në Policinë e Shtetit, kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut.