1. ATSH-AA/ Superkompjuteri i prodhimit japonez “Fugaku” sërish është shpallur kompjuteri më i shpejtë në botë në listën e TOP500 me 442.010 teraflop në sekondë.

Në listën TOP500, zgjedhja e superkompjuterëve më të shpejtë në botë, e cila azhurnohet dy herë në vit, Fugaku i Japonisë fitoi vendin e parë në qershor, ndërsa e ruajti pozitën në nëntor.

Në një listë të përgatitur me një vështrim në treguesit e shpejtësisë Top Performance LinPack (HPL), i cili arriti një shpejtësi prej 415 teraflop në qershor, Fugaku rriti shpejtësinë në 442.010 teraflops për sekondë.

Me këtë shpejtësi dhe më shumë se 422 transaksione kuadrilion në sekondë, Fugaku mbajti epërsinë në kategorinë më të shpejtë të transaksioneve me 3 herë më shumë llogaritje sesa konkurrenti i saj më i afërt Summit i SHBA-së.

Fugak

TSH-AA/ Superkompjuteri i prodhimit japonez “Fugaku” sërish është shpallur kompjuteri më i shpejtë në botë në listën e TOP500 me 442.010 teraflop në sekondë.

Në listën TOP500, zgjedhja e superkompjuterëve më të shpejtë në botë, e cila azhurnohet dy herë në vit, Fugaku i Japonisë fitoi vendin e parë në qershor, ndërsa e ruajti pozitën në nëntor.

Në një listë të përgatitur me një vështrim në treguesit e shpejtësisë Top Performance LinPack (HPL), i cili arriti një shpejtësi prej 415 teraflop në qershor, Fugaku rriti shpejtësinë në 442.010 teraflops për sekondë.

Me këtë shpejtësi dhe më shumë se 422 transaksione kuadrilion në sekondë, Fugaku mbajti epërsinë në kategorinë më të shpejtë të transaksioneve me 3 herë më shumë llogaritje sesa konkurrenti i saj më i afërt Summit i SHBA-së.

Fugak